AKADEMIA MENEDŻERA to program rozwoju umiejętności zarządzania oparty o kompleksowy i procesowy system rozwoju kompetencji menedżerskich. 

AKADEMIA MENEDŻERA oparta jest na 3 poziomach zaawansowania:

BASIC, która skierowany jest do Menedżerów, którzy poszukują gruntownej wiedzy i praktycznego treningu menedżerskiego oraz właściwego nastawienia do zarządzania ludźmi. Poziom Basic przygotowuje uczestników do pełnienia roli Menedżera w oparciu o dobre praktyki kierowania zespołem. Program skierowany jest do Menedżerów młodych stażem, średniej kadry menedżerskiej i wszystkich, którzy chcą lepiej i efektywnie zarządzać ludźmi.

ADVANCED, który rozwija kompetencje przywódcze, wzmacnia rolę Menedżera jako coacha oraz podnosi efektywność prowadzenia spotkań, narad i prezentacji. Program skierowany jest do doświadczonych Menedżerów średniego i wyższego szczebla bez względu na staż menedżerski.

MASTER, który dostosowany jest do potrzeb Top Menedżerów oraz Dyrektorów wysokiego szczebla. Program Master obejmuje szeroko rozumiane pojęcie zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, przywództwa strategicznego i długofalowego planowania rozwoju przedsiębiorstwa. Poziomu Master skierowany jest do właścicieli przedsiębiorstw oraz wyższej kadry zarządzającej. 

Każdy z poziomów realizowany jest zarówno w formie szkoleń otwartych, jak i w formie akademii in-company, która przygotowywana jest pod kątem specyfiki danej branży oraz konkretnego klienta.

Program Akademii Menedżera skonstruowaliśmy w odniesieniu do wyników badań wskazujących, które obszary kompetencji przełożonych mają najwyższą wartość dla zespołu podwładnych. W badaniu tym, przeprowadzonym przez Exertus w latach 2012-2014 wzięło udział ponad 200 pracowników różnych firm. 

Dowiedz się więcej o badaniu >>